Kaavaniilo

Mikä on Kaavaniilo ja mitä se mahdollistaa?

Kaavaniilo on Google-työkalujen yhteyteen tarkoitettu laajennus (add-on), joka mahdollistaa:

  1. Matematiikan, fysiikan ja kemian kaavojen kirjoittamisen Google Docs/Slides -tiedostoihin (esim. Google Classroom -käytön yhteydessä) käyttäen Abitti-järjestelmästä ja ylioppilaskokeista tuttua kaavaeditoria.

  2. Käyttäjä voi muokata omia ja toisten käyttäjien luomia kaavoja edellyttäen, että hänellä on pääsy kaavat sisältävään dokumenttiin.

  3. Kaavojen katseluun ja tulostamiseen ei tarvita Kaavaniiloa eli aineiston lukuoikeudellinen jaettavuus ei rajoitu Kaavaniilon käytöstä.

Kuinka Kaavaniilo otetaan käyttöön?

Kaavaniilo on mahdollista ottaa käyttöön kahta eri kautta:

  1. Docs- tai Slides-asiakirjan Laajennukset => Lataa laajennuksia -valikon kautta etsimällä Kaavaniilo TAI

  2. Googlen Workspace Marketplace:n (entinen G Suite Marketplace) kautta.

Mitä oikeuksia Kaavaniilo saa Google-tiliini?

Kaavaniilolla on pääsy vain niihin tiedostoihin, joiden yhteydessä käyttäjällä on Kaavaniilo asennettuna käyttöön ja vain sillä hetkellä kun käyttäjällä on kyseinen asiakirja avattuna muokattavaksi. Kaavaniilo ei lue käyttäjän asiakirjojen sisältöä muilta osin kuin on välttämätöntä kaavojen asiakirjaan lisäämisen/muokkaamisen mahdollistamiseksi. Kaavaniilo ei tallenna Kaavaniiloa hyödyntävistä asiakirjoista mitään sisältöä omaan tietokantaansa.